Chau Loan Hotel
Chau Loan Hotel

Hotel Policy

CHÍNH SÁCH CHO TRẺ EM Tiện nghi: Miễn phí tiền phòng cho tối đa 2 trẻ em dưới 10 tuổi ở cùng phòng với người lớn không kê thêm giường phụ. Nếu yêu cầu thêm giường phụ phải thanh toán 240.000 vnđ/giường phụ. Tối đa 1 giường phụ cho 1 phòng.
CHÍNH SÁCH HỦY PHÒNG Tất cả đặt phòng có bảo đảm nhưng huỷ phòng hoặc khách không đến (hoặc những trường hợp tương tự) sẽ được áp dụng theo chính sách sau:

1. Khách lẻ: dưới 7 phòng
Mùa cao điểm Mùa thấp điểm
Không tính phí nếu huỷ phòng trước 14 ngày (tính từ ngày đến). Không tính phí nếu huỷ phòng trước 07 ngày (tính từ ngày đến).
50% tổng tiền phòng nếu huỷ phòng từ 07 – 14 ngày (tính từ ngày đến). 50% tổng tiền phòng nếu huỷ  phòng từ 03 – 07 ngày (tính từ ngày đến).
100% tiền phòng nếu huỷ phòng dưới 07 ngày (tính từ ngày đến). 100% tiền phòng nếu huỷ phòng dưới 03 ngày (tính từ ngày đến)
Khách đặt phòng nhưng không đến: 100% tiền phòng

2. Khách đoàn:
Mùa cao điểm Mùa thấp điểm
Không tính phí nếu huỷ  phòng trước 45 ngày (tính từ ngày đến). Không tính phí nếu huỷ phòng trước 30 ngày (tính từ ngày đến).
50% tổng tiền phòng nếu huỷ phòng từ 30 – 45 ngày (tính từ ngày đến). 50% tổng tiền phòng nếu huỷ phòng từ 14 – 30 ngày (tính từ ngày đến).
75% tổng tiền phòng nếu huỷ phòng từ 14 – 30 ngày (tính từ ngày đến). 75% tổng tiền phòng nếu huỷ phòng từ 7 – 14 ngày (tính từ ngày đến).
100% tiền phòng nếu huỷ  phòng dưới 14 ngày (tính từ ngày đến). 100% tiền phòng nếu huỷ phòng dưới 07 ngày (tính từ ngày đến).
Khách đặt phòng nhưng không đến: 100% tiền phòng
 

Chính sách chung

  • Phòng đã đặt sẽ được giữ đến 6:00 chiều trừ trường hợp đặt phòng có đảm bảo
  • Giờ trả phòng : 12:00 trưa.
  • Giờ nhận phòng: 14:00 chiều.
  • Thanh toán : Tiền mặt, Master, Visa….
  • Tất cả báo giá có thể thay đổi theo thời giá.
  • Đặt cọc 30% trên tổng giá trị tiền phòng để đặt phòng có bảo đảm.
gtg