Chau Loan Hotel
Chau Loan Hotel
Chau Loan Hotel

Meeting Room

Giá thuê(Đã có 5% phí phục vụ và 10% thuế) Cả ngày(8 tiếng)8.000.000 VNĐ
Diện tích 86m2(7.5 x 11.5)
Nửa ngày(4 tiếng) 4.000.000 VNĐ
Sức chứa Theatre 100 pax
Classroom 70 pax
U-shape 45 pax
Email Contact: sales@chauloanhotel.com
Telephone: 02583 3838 938
 
    Chau Loan Hotel
gtg