Chau Loan Hotel
Chau Loan Hotel
Chau Loan Hotel

Meeting Room

Giá thuê(Đã có 5% phí phục vụ và 10% thuế)Cả ngày(8 tiếng)5.000.000 VNĐ
Diện tích 36m2(6 x 6)
Nửa ngày(4 tiếng) 3.200.000 VNĐ
Sức chứa Theatre 100 pax
Classroom 70 pax
U-shape 45 pax
Email Contact: sales@chauloanhotel.com
Telephone: 093 593 67 68
 
    Chau Loan Hotel
gtg